Het nieuwe verwarmen
our heating solution for the world of tomorrow
 

Onze organisatie

In 1999 stelden we onszelf de volgende vraag: Is HF- infrarood stralingswarmte dé ideale oplossing voor zowel mens en milieu?Maxxinno passeert de verwarmingstechniek met grote sprongen en presenteerde in 1999 "het nieuwe verwarmen".


Maxxinno is de bedenker van het HF accumulerend infrarood verwarmen in de vorm van een infrarood hoofdverwarming genoemd. Het ontwikkelen hiervan vond plaats in 1999, waarna het 3 jaar later voor het eerst in de praktijk werd getest in een woning, een kantoor en in een winkel. Tijdens deze periode is overduidelijk gebleken dat stralingswarmte niet goed regelbaar was met een conventionele thermostaat. Gedurende twee jaar heeft Maxxinno een unieke techniek ontwikkeld voor in haar eigen thermostaat die speciaal bedoeld is voor het verwarmen op basis van HF-infrarood. Maxxinno voert alleen haar eigen, volledig gecertificeerde en door onafhankelijke partijen geteste producten. De combinatie van een iHeatpanel samen met een Maxxinno ISD+ISD1 thermostaat in uniek te noemen. Het iHeatpanel zorgt namelijk voor een geaccumuleerd verwarmde ruimte. De thermostaat zorgt voor een exacte temperatuur door na verlies van 0.2/0.3℃ bij- te verwarmen. Dit alles tezamen zorgt voor een zeer comfortabele en snelle warmte naast een uitzonderlijk laag energieverbruik.
We vonden de oplossing in de vorm van een paneel en bedachten daarmee het geheel nieuwe verwarmen.

Het antwoord was al snel duidelijk. Meerdere decennia verwarmden we met convectie-warmte (cv-gas), oftewel met warme lucht zoals we dat kennen van het conventionele verwarmen op gas middels radiatoren aan de wand. Hierbij vertrekt de warmte echter direct naar het plafond. Grote nadelen hierbij waren o.a. het verlies aan warmte en comfort. Men moest lang wachten voordat er een comfortabele ruimtetemperatuur in een ruimte ontstaat. Daarnaast zat er veel zinloze warmte oftewel stookkosten tegen het plafond. Ook moet er vaak worden "bij"-verwarmd doordat verwarmde lucht altijd een uitweg zoekt. Hierdoor moet er veelvuldig worden "bij"-verwarmd.  Een flinke energiebesparing en een hoog comfort d.m.v. accumulerend verwarmen.

We staan voor revolutionaire innovaties met een diversiteit aan producten waarbij hoogfrequent infrarood (F.I.R.) een zeer belangrijke rol speelt. Hi-end producten op het gebied van een groot comfort voor mens en dier, gekoppeld aan milieu en energiebesparende aspecten. 

Met conventionele verwarmingen zoals cv-gas wandarmaturen stijgt nagenoeg alle warmte direct naar het plafond met als gevolg dat het lange tijd duurde voordat de ruimte op temperatuur kwam. Dit geeft uiteraard ook een groot verlies in stookkosten en comfort. 

Maxxinno zette met haar warmtesysteem de warmtewereld in letterlijk zin op z'n kop. We verwarmen namelijk vanuit het plafond naar beneden. Dit doen we d.m.v. een hoge frequentie, zeg maar "onzichtbaar licht". Deze hoge frequentie sturen we dus vanuit het plafond naar beneden. Hierbij worden alle fysiek aanwezige materialen verwarmd. Deze warmte wordt deels opgeslagen en deels traag de ruimte ingezonden. Resultaat: een snelle, serene warmte en doordat er deels warmte wordt opgeslagen, wordt er aanzienlijk minder "bij"-verwarmd. Ook stijgt er aanzienlijk minder warmte naar het plafond waardoor het verlies aan warmte absoluut nihil is. De volgende stap was een geheel vernieuwde thermostaat (ISD+ISD1).

Onze wijze van verwarmen is op geen enkele wijze te vergelijken met het conventionele verwarmen. Met bijv. een cv-gas installatie installeert men 1 enkele thermostaat in de woonkamer. Volgens ons niet erg logisch. Een thermostaat in de woonkamer kan uiteraard onmogelijk de temperatuur controleren in bijv. de badkamer.

Op de thermostaat van Maxxinno kan men eenvoudig 20 Maxxinno heaters installeren. Toch kozen we ervoor om elke ruimte van een eigen thermostaat te voorzien. Hierdoor kan men elke ruimte ook van een andere gewenste temperatuur voorzien. Men kiest bijv. voor de badkamer een hogere temperatuur dan in de woonkamer. Ook zijn hiermee besparingen op de stookkosten te behalen.
De thermostaat, ISD genaamd (Intelligent Saving Thermostat) is zeer uitgebreid. Men bijv. per dag 6 verschillende temperaturen en de daarbij behorende tijden programmeren. Automatische vorstvrij-temperaturen, vakantieperioden, etc. kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd. Dit alles vindt men terug in onze uitgebreide en Nederlandstalige handleiding. 

De thermostaat is draadloos en heeft in een vrije ruimte een bereik tot 25m.


Maxxinno is sinds 1999 ambassadeur voor HF-Infraroodverwarming. 

Een stukje geschiedenis van eeuwenlang verwarmen. 

Het allereerst geregistreerde centrale verwarmingssysteem voor woningen middels luchtverplaatsing, deed in Nederland haar intrede in het jaar 1825. Koude lucht streek hierbij langs hete buizen in een centrale stookinrichting waarmee de lucht via kanalen naar naastgelegen ruimten werd geleid. Hierbij werden hout, kolen of turf als brandstof gebruikt. Dergelijke luchtverwarming systemen werden in beginsel vooral toegepast in omvangrijke gebouwen zoals bijv. overheidsgebouwen, scholen, fabrieken, ziekenhuizen en vergelijkbare gebouwen.

Veel vroeger namelijk, al in 1716, werd er echter al een warmwatersysteem gebruikt voor het verwarmen van kassen in Engeland en meer dan honderd jaar later werden de eerste warmwatersystemen in Londense woningen geïnstalleerd. In Nederland werden relatief snel daarna de landbouwkassen met warmwatersystemen voorzien. De allereerste woning met een warmwatersysteem werd in 1838 in Amsterdam gerealiseerd. Na het jaar 1850 werd het (voornamelijk op kolen) warmwatersysteem op grote schaal toegepast.

In eerste instantie werd er tot aan de Eerste Wereldoorlog een centrale verwarming hooguit in dure herenhuizen toegepast. Pas daarna kwam het langzaam binnen het bereik van minder welgestelde gezinnen. In die tijd werd men ook vaak nog aangesloten op een lokaal verwarmingscircuit of zoals in veel particuliere woningen werd eerst met kolen- (briketten) en later met gaskachels verwarmd. Pas omstreeks 1965 kwam centrale verwarming binnen bereik. Sindsdien is deze wijze van verwarmen voor iedereen bereikbaar geworden.

Aardwarmte is vervolgens sinds eind jaren 90 de laatste ontwikkeling voor wat betreft het verwarmen middels luchtverplaatsing (convectie). Wat ons zo verbaast, is dat men na bijna 200 jaar nog steeds voortborduurt op een en hetzelfde principe van convectie. Het is immers al vele jaren bekend dat warme lucht nagenoeg direct opstijgt naar het plafond. Dit gaat ten koste van het comfort zoals men dat in de 21ste eeuw mag verwachten. Het verlies aan naar het plafond stijgende warmte blijft groot en het duurt ook vrij lang voordat de warme lucht de vloer bereikt waar men verblijft. 

Anno 1999 "thinking out of the box". Tijden veranderen, het milieu en het eindigen van fossiele brandstoffen maken dat er veel moet veranderen. Ook consumenten beginnen inmiddels hogere eisen te stellen. 

Eigenlijk een logische gedachte maar pas bij toeval werd er door ons ontdekt dat wanneer er met convectie verwarmt (warme lucht) er een groot verlies aan warmte ontstaat. Het grote nadeel van het verwarmen op deze wijze is namelijk dat warme lucht nagenoeg direct naar het plafond stijgt. Het is hierbij onoverkomelijk dat het grootste deel van het comfort tegen het plafond hetgeen een aanzienlijk verlies aan comfort en stookkosten inhoudt. Ook bij het openen van ramen en deuren naast ventilatiesystemen zal er veel warme lucht de vrijheid opzoeken en dus verdwijnen. Het potdicht bouwen van woningen gaf geen oplossing doordat er dan een ongezonde levenskwaliteit ontstaat.


Is infrarood stralingswarmte hierbij dé ideale oplossing voor zowel mens, dier en milieu?

Maxxinno HF-IR verwarming is de meest gezonde verwarming ooit en dat voor voor alles wat leeft. Door onze wijze van verwarmen worden er geen stof, huismijt, bacteriën e.d. verplaatst. Hierdoor ontstaat er een gezond leefklimaat voor uw luchtwegen. Door het ook verwarmen van uw lichaam geeft dit een prettige bijeenkomst voor spieren en gewrichten voor mens en dier. Het iHeatpanel creëert ook een geheel exacte temperatuur door de gehele ruimte (uitsluitend bij het opvolgen van onze adviezen). Het verwarmen zelf gaat aanzienlijk sneller dan bij convectie.

Het milieu is uiteraard ook zeker gediend wanneer u gebruik maakt van Maxxinno producten. De levensduur van Maxxinno verwarming bedraagt maar liefst 25 jaren! Na deze periode zijn de producten geheel recyclebaar. Uiteraard geven onze producten zelf geen emissie-uitstoot. 


Voor meer technische informatie kijk ook eens op:

https://iheatpanel.nl

https://verwarmingelektrisch.nl

https://infraroodverwarming.tech

https://www.maxxinno.nl/projecten 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info